Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Herregistratie

Op 19 juli 2012 heeft de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen (RTS) elke geregistreerde MKA-chirurg een persoonlijke versie van deze algemeen opgestelde brief gestuurd (zie bijlage).

Heeft u vragen inzake uw herregistratie, dan wordt u verzocht de website van de KNMT te raadplegen (www.knmt.nl) of een e-mail te sturen aan de RTS: rts.herregistratie@knmt.nl. Via dit e-mailadres kunt u ook kenbaar maken dat u niet wilt worden geherregistreerd.

Tijdens de ALV Najaar 2014 te Bussum heeft RTS-voorzitter J. Kloosterman een voordracht gehouden over de stand van zaken mbt de herregistratie. De powerpointpresentatie is als bijlage toegevoegd, eveneens als de presentatie van 31 mei 2013.  

 

Op 18 maart 2016 heeft de RTS een persoonlijke brief met actuele informatie over de herregistratie als MKA-chirurg verstuurd aan alle geregistreerde MKA-chirurgen in Nederland. De algemene versie van deze brief met bijlage is toegevoegd.  

Zie ook https://www.nvmka.nl/registratiecommissie-tandarts-specialisten-rts

Sponsoren SSKMKA


Partners SSKMKA