Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering MKA-chirurgie (SSKMKA)

Commissies en Stichtingen

Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering MKA-chirurgie (SSKMKA)

De Stichting voor Scholing en Kwaliteitsbevordering MKA-chirurgie, kortweg SSKMKA, stelt zich ten doel:

  • het (doen) organiseren van congressen, bij- en nascholing en jaarvergaderingen ten behoeve van de NVMKA;
  • het bevorderen van de kennis, de ontwikkeling en de kwaliteit van de zorg op het gebied van de MKA-chirurgie;
  • het verrichten van al hetgeen dat met het vorenstaande verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 

Voorzitter dr. L. Meijndert
Secretaris mevrouw E.C. Mellema
Penningmeester, namens de NVMKA mevrouw L.A.A. Vaassen

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu