Registratiecommissie Tandarts Specialisten (RTS)

Commissies en Stichtingen

Registratiecommissie Tandarts Specialisten (RTS)

Taken, samenstelling en bevoegdheden van de Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen zijn geregeld in de Regeling inzake de Opleiding en Registratie van Specialisten (de Regeling) en op onderdelen nader uitgewerkt in het Reglement van Orde (RvO).

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen voert haar taken uit met inachtneming van de besluiten die zijn vastgelegd door het College Tandheelkundige Specialismen.

Taken

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen heeft tot taak:

* het visiteren en erkennen van opleidingsinrichtingen en (plaatsvervangend) opleiders;

* het beoordelen van curricula en (individuele) opleidingsprogramma's;

* het inschrijven van assistenten in opleiding tot specialist (AIOS) in het opleidingsregister;

* het begeleiden en beoordelen van AIOS gedurende het opleidingstraject;

* het inschrijven van specialisten in het specialistenregister: registratie en herregistratie;

* het zo nodig doorhalen van de inschrijving;

* het nemen van besluiten over de hoogte van verschuldigde RTS-tarieven;

* het adviseren van het CTS.

Nadere informatie: https://knmt.nl/loopbaan/tandartsspecialisten/registratiecommissie-tandheelkundig-specialismen-rts

 

Contactgegevens:

RTS, Postbus 20053, 3502 LB  Utrecht

Telefoon RTS-bureau: 088-4404303

Telefoon RTS-bestuur: 088-4404302

E-mail: rts@knmt.nl

Samenstelling

De Registratiecommissie Tandheelkundige Specialismen bestaat uit acht leden, waaronder de voorzitter, en de vice-voorzitter, vijf adviserende leden en een secretaris-jurist.

Van de acht leden zijn vier leden orthodontist (DMO) en vier leden kaakchirurg (MKA).

Voorzitter D.C. Koper, kaakchirurg
Vice-voorzitter M.L. Koning, orthodontist
Lid dr. W.J.J.M. Martin, kaakchirurg
Lid E.C. Mellema, kaakchirurg
Lid dr. G. Mensink, kaakchirurg
Lid S.H. Beckman, orthodontist
Lid dr. M.A.R. Kuijpers, orthodontist
Lid C.A.M. van Oort-Bongaarts, orthodontist
Lid S.H. Beckman, orthodontist
Adviserend lid MKA-chirurgie J. Duininck, aios MKA-chirurgie
Adviserend lid Orthodontie M.L.D. de Koning, aios Orthodontie
Adviserend lid namens CTS mr. M.C.J. Rozijn, secretaris
Adviserend lid namens RTS mr. A.E.L. van der Voort van Zyp, secretaris

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu