Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK)

Commissies en Stichtingen

Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK)

De Permanente commissie Intercollegiale Toetsing Kaakchirurgie (PITK) heeft tot taak de reglementering en uitvoering van kwaliteitsvisitaties te realiseren. Deze visitaties hebben plaats onder auspiciën van de NVMKA. Vanaf 21 maart 2008 is de kwaliteitsvisitatie één van de drie verplichte onderdelen voor de kaakchirurg teneinde in aanmerking te komen voor herregistratie.

Voor nadere informatie over de kwaliteitsvisitatie en het aanvragen ervan wordt verwezen naar het kopje: 'Kwaliteit/Kwaliteitsvisitatie' op deze website.

Voorzitter / hoofdvisiteur mevrouw dr. M. Weijers
Lid / hoofdvisiteur B.P.G. Gulix
Lid / hoofdvisiteur dr. T.J.M. Hoppenreijs
Lid / hoofdvisiteur F.W. Huisman
Lid / hoofdvisiteur F.S. Kroon
Lid / hoofdvisiteur J.M. van der Sleen
Lid / hoofdvisiteur mevrouw A. Ybema
Lid / hoofdvisiteur mevrouw dr. C.R.A. Wilkert
Ambtelijk secretaris mevrouw J.M. van Dam

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu