Commissie Kascontrole

Commissies en Stichtingen

Commissie Kascontrole

De Commissie Kascontrole heeft tot taak de financiën van de NVMKA jaarlijks te controleren, voorafgaand aan de Algemene Ledenvergadering in het voorjaar. De commissie brengt verslag daarvan uit aan de Algemene Ledenvergadering.

 Lid mevrouw M.A.E-M. Oomens
 Lid M.P. Huizinga

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu