Commissie Herziening MKA-leidraden

Commissies en Stichtingen

Commissie Herziening MKA-leidraden

De commissie Herziening MKA-leidraden houdt zich bezig met het (laten) opstellen en reviseren van de leidraden van de NVMKA. De commissie houdt hiertoe bij welke leidraden aan herziening toe zijn. Vervolgens worden twee experts vanuit de vereniging aangezocht de leidraad te beoordelen en zo nodig te reviseren. De eventueel aangepaste conceptleidraad wordt vervolgens ter commentaar aan de leden aangeboden. De commissie verzamelt het commentaar en koppelt dit terug aan de experts voor een eventuele aanpassing van de conceptleidraad. Het resultaat wordt als definitief conceptleidraad aan de leden aangeboden ter accordering aan de Algemene Ledenvergadering tijdens een voor- of najaarscongres van de NVMKA.

voorzitter dr. P.J. Schoen
lid mevrouw S.C. van den Bosch
lid dr. E.H. van der Meij
lid namens bestuur NVMKA H. Meshkini

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu