Commissie Groene MKA

Commissies en Stichtingen

Commissie Groene MKA

Verduurzamen. U leest erover in de krant en u hoort het op de radio en TV. We moeten actie ondernemen. Ook in het ziekenhuis. Ook op uw poli en op uw OK.
Graag willen wij u houvast bieden om duurzaam werken in uw dagelijkse praktijk te integreren. Lege artis, doch groen. Waar de landelijke commissie Groene OK gericht is op het OKC, willen wij ons graag focussen op de stappen die er in de MKA-chirurgische praktijk gezet kunnen worden.

Wist u dat…

…u bij het voorschrijven van geneesmiddelen ook rekening kunt houden met het milieu?

Jaarlijks bereikt minstens 190 ton medicijnresten het oppervlaktewater in Nederland. Pijnstillers en antibiotica zijn schadelijk voor het milieu regelmatig en gaan bij oppervlaktemetingen regelmatig over de risicogrenzen heen. De MKA-chirurgen zijn verantwoordelijk voor ~300.000 geneesmiddelenrecepten per jaar. Hiervan betreft o.a. 50% een pijnstiller (Paracetamol, NSAIDS, Opioïden), 23% een Chloorhexidine mondspoeling en 15% een antibiotica.

Tip: Geef niet standaard een recept Ibuprofen voor 7 dagen mee. Ga na of de patiënt al voldoende pijnstilling thuis heeft voor de eerste paar dagen. Zo vermindert u de kosten voor de patiënt, wordt er bespaard op verpakkingsmaterialen en draagt u bij aan een schoner oppervlaktewater.

Literatuur: RIVM-briefrapport: medicijnresten en waterkwaliteit: een update.

Wist u dat…

...een Vicryl Rapide 4-0 € 4,- kost? Vaak wordt bij een poliklinische behandeling de hechting standaard steriel op tafel gelegd, maar deze wordt niet altijd gebruikt.

Tip: Laat de hechting bij extracties niet meer standaard op tafel leggen. Voorafgaande aan elke (extractie)behandeling bespreekt de assisterende met jou tijdens de TOP of er een hechting klaargelegd moet worden. Zo bespaart u veel geld én draagt u bij aan een groenere praktijk!

Wist u dat...

....in onze huidige richtlijnen aangaande derde molaren géén aanbeveling wordt gegeven voor het gebruik van een irrigatiespuit en kraanwater.

…één doos à 50 stuks Monojects© gelijkstaat aan 1 kg plastic en dat 100 Monojects© circa € 180,- kosten.

De richtlijnwerkgroep Derde Molaar heeft op basis van enkel de RCT van Ghaeminia uit 2017 nog geen aanbeveling kunnen geven aangaande het al dan niet postoperatief gebruik van een irrigatiespuit en kraanwater. In geval van alveolotomie werd wel een duidelijk positief effect gezien op reductie van alveolitis.

Tip: Geef niet standaard een Monoject© mee na elke M3inferior verwijdering. Overweeg het risico op alveolitis bij uw patient. Mocht er standaard een Monoject© of irrigatiespuit op uw set liggen, overweeg deze dan mee te geven in plaats van een nieuwe.

Spoelen van de alveole met een met injectiespuit en kraanwater viermaal daags vanaf 48 uur na de ingreep tot aan het eerste bezoek 7 dagen later kan een matig effect hebben op vermindering van inflammatoire complicaties na verwijdering van de derde molaar in de onderkaak.

Op basis van een intention-to-treat analyse bleek de incidentie van inflammatoire complicaties inde interventiegroep 11,4% en in de controlegroep 19,4% te zijn. Dit verschil van 8,0% (95% BI: 0,4% - 15,7%) correspondeert met een number-needed-to-treat van 13 (95% BI: 6,4 – 276,9). Vooral het risico op alveolitis wordt verminderd door het irrigeren met water. Ondanks de lage kosten en het ontbreken van bijwerkingen heeft de werkgroep groot gewicht toegekend aan het feit dat slechts 1 RCT het effect van injectiespuit met kraanwater heeft geëvalueerd. Hierbij is overigens niet gekeken naar de CO2 kosten die het meegeven van een Monoject© met zich meebrengt. Eén doos a 50 stuks Monojects© staat gelijk aan circa 1 kg plastic. De kosten voor 100 Monojects© zijn circa € 180,-.

Literatuur: Ghaeminia H, Hoppenreijs TJ, Xi T, Fennis JP, Maal TJ, Bergé SJ, Meijer GJ. Postoperative socket irrigation with drinking tap water reduces the risk of inflammatory complications following surgical removal of third molars: a multicenter randomized trial. Clin Oral Investig. 2017 Jan;21(1):71-83.

Voorzitter mevrouw dr. B.I. Pluijmers
Lid mevrouw C.A. van der Kolk-Bender
Lid dr. J.T.M. van Gemert
Lid mevrouw dr. K.M. Goed-Groeneveld
Lid mevrouw dr. S.C. Kommers
Lid W.M.H. Rademacher
Lid mevrouw E.C. Mellema

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu