Commissie Advies en Onderzoek

Commissies en Stichtingen

Commissie Advies en Onderzoek

Tijdens het NVMKA-Voorjaarscongres van18 maart 2011 is de Gedragscode voor de specialist voor MKA-chirurgie door de Algemene Ledenvergadering (ALV) aangenomen met daaraan gekoppeld de algemene competenties.

Door de ALV tijdens het NVMKA-Najaarscongres van 7 november 2019 is de herziene NVMKA Gedragscode inclusief addendum Taakdelegatie geaccordeerd.

De meest actuele versie van de Gedragscode is door de ALV geaccordeerd tijdens het NVMKA-Voorjaarscongres van 21 mei 2021. Het addendum Taakdelegatie is ongewijzigd gebleven.

Tijdens het NVMKA-Najaarscongres van 3 november 2011 zijn de volgende stukken m.b.t. Kwaliteitsborging vastgesteld:

  • Reglement Commissie Advies en Onderzoek
  • Tarieven Commissie Advies en Onderzoek
  • Sjabloon verzoek Commissie Advies en Onderzoek
  • bijlage 1 bij PITK-visitatiereglement

Ter informatie is de Leeswijzer Kwaliteitsborging toegevoegd.

Voor het inschakelen van de Commissie Advies en Onderzoek verzoeken wij u het "Sjabloon verzoek Commissie Advies en Onderzoek" volledig in te vullen. Vervolgens kunt u dit formulier per e-mail (secretaris@nvmka.nl) of per post (Postbus 369, 8160 AJ  Epe) aan het bestuur van de NVMKA versturen.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu