Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Commissie Implementatie Nieuwe Technologie

In 2017 is vanuit de NVMKA de commissie Implementatie Nieuwe Technologie ingesteld. De aanleiding voor het vormen van deze commissie is de veranderde wet- en regelgeving omtrent het gebruik van medisch technische hulpmiddelen: de Europese wet Medical Device Regulations, welke vanaf medio 2020 daadwerkelijk consequenties zal hebben voor de MKA-chirurgische praktijk.

De commissie bestaat uit vier MKA chirurgen (Max Witjes, Bas van Eggermont, Erni Mellema, Leander Dubois) en drie Technisch Geneeskundigen (Thomas Maal, Ruud Schreurs, Joep Kraeima).

De hoofddoelstelling van de commissie is de correcte implementatie van deze veranderde wetgeving binnen het werkveld van de Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie. Hiertoe zal onder andere advies worden geformuleerd over het gebruik van 3D printtechnologie voldoend aan de geldende wetgeving alsmede het gebruik van software en hardware voor planningsdoeleinden.

Daarnaast stelt de commissie zich tot doel een advies te formuleren inzake een permanente inbedding van de BIG-geregistreerde Technisch Geneeskundige, binnen het werkveld van de MKA-chirurgie.

Instelling: 
NVMKA

Sponsoren SSKMKA