Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Commissie Herziening Richtlijnen

Voorzitter Dr. P.J. Schoen
Lid Dr. E.H. van der Meij
Lid mevrouw S.C. van den Bosch
Namens NVMKA-bestuur Mevrouw. E.C. Mellema
Instelling: 
NVMKA

Sponsoren SSKMKA