Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Commissie Advies en Onderzoek

Tijdens de NVMKA-Voorjaarsvergadering d.d. 18 maart 2011 is de Gedragscode MKA-chirurg aangenomen met daaraan gekoppeld de algemene competenties. 

Tijdens de NVMKA-Najaarsvergadering d.d. 3 november 2011 zijn de volgende stukken mbt Kwaliteitsborging vastgesteld:

  • Reglement Commissie Advies en Onderzoek
  • Tarieven Commissie Advies en Onderzoek
  • Sjabloon verzoek Commissie Advies en Onderzoek
  • bijlage 1 bij PITK-visitatiereglement

Ter informatie is de Leeswijzer Kwaliteitsborging toegevoegd.

Voor het inschakelen van de Commissie Advies en Onderzoek verzoeken wij u het "Sjabloon verzoek Commissie Advies en Onderzoek" volledig in te vullen. Vervolgens kunt u dit formulier per e-mail (secretaris@nvmka.nl) of per post (Postbus 369, 8160 AJ  Epe) aan het bestuur van de NVMKA versturen.

 

NB: Door de ALV tijdens het NVMKA-Najaarscongres van 7 november 2019 is de herziene NVMKA Gedragscode inclusief addendum Taakdelegatie geaccordeerd (zie bijlagen). 

Sponsoren SSKMKA