Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

BIlateral sagittal split osteotomy, risk factors for complications and predictability of the splitter-separator technique

Datum congres: 
dinsdag, 12 september, 2017
Punten: 
2

Sponsoren SSKMKA