Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Accreditatie

De Accreditatiecommissie van de NVMKA heeft een lijst opgesteld, die een samenvoeging is van de bij- en nascholingen van de websites BENNS.nl en NVMKA-congressen (archief) teneinde uw a.s. herregistratietraject te vergemakkelijken.

De bij- en nascholingen zijn grotendeels door de Accreditatiecommissie geaccrediteerd. Deze lijst zal eenmaal per twee weken worden geactualiseerd. 

Indien er aan een bij- en nascholing nog geen accreditatiepunten toegekend zijn, dan kunt u alsnog een aanvraag daarvoor indienen via de website BENNS: http://benns.nl. Door de knop 'Op benns cursus toevoegen' kunt u de activiteit aanbieden aan de Accreditatiecommissie (inclusief actuele registratielink of het congresprogramma).

De commissie adviseert u om na afloop van de deskundigheidsbevorderende activiteit te vragen naar een verklaring van het bijwonen van desbetreffende activiteit, zodat deze verklaringen kunnen worden overlegd aan de RTS ten behoeve van de herregistratie.

Voor de regels met betrekking tot het verkrijgen van nascholingspunten verwijzen we u naar het Herziene Reglement Nascholingspunten, dat is goedgekeurd tijdens de ALV  Najaar van 1 november 2018 (zie bijlage).

Let wel: Als kaakchirurg bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van accreditatiepunten en het aanleveren van de benodigde bescheiden voor de herregistratie bij de RTS. Er heeft geen centrale registratie plaats. 

Met collegiale groet,
Namens de Accreditatiecommissie,

Mevrouw dr. E.M. Van Cann, voorzitter

PS: heeft u vragen, neem dan contact op met het NVMKA-secretariaat, e-mail: secretaris@nvmka.nl of telefonisch (0578)629740. 

Sponsoren SSKMKA


Partners SSKMKA