Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

Accreditatie

In 2009 heeft het bestuur van de NVMKA een Accreditatiecommissie ingesteld.

Leden van deze commissie zijn: mevrouw dr. E.M. Van Cann (voorzitter), G.J. Springer (lid) en F.J.J. van Velzen (lid).

In haar vergadering van medio oktober 2010 heeft de Accreditatiecommissie aan de reeds bestaande congreslijst - zoals die op de website nvmka.nl staat gepubliceerd - accreditatiepunten toegekend aan de deskundigheidsbevorderende activiteiten (congressen, symposia, cursussen, refereeravonden etc.).

Als NVMKA-lid kunt u die congreslijst en het bijbehorende aantal punten inzien op de website van de NVMKA. 

Indien u nascholingspunten wilt verkrijgen voor activiteiten die niet op de lijst voorkomen, dan kunt u deze aanbieden aan de accreditatiecommissie ter beoordeling of deze activiteit voldoet aan de voorwaarden en voor de vaststelling van het aantal nascholingspunten.

U kunt dit doen via Benns: http://benns.nl. Via de knop 'Op benns cursus toevoegen' kunt u de activiteit aanbieden aan de accreditatiecommissie.

Voor de regels met betrekking tot het verkrijgen van nascholingspunten verwijzen we u naar het Reglement Nascholingspunten, dat is goedgekeurd tijdens de ALV Najaar 2013 (zie bijlage).

De commissie adviseert u om na afloop van de deskundigheidsbevorderende activiteit te vragen naar een verklaring van het bijwonen van desbetreffende activiteit, zodat deze verklaringen kunnen worden overlegd aan de RTS ten behoeve van de herregistratie.

Let wel: Als NVMKA-lid bent u zelf verantwoordelijk voor het bijhouden van accreditatiepunten en het aanleveren van de benodigde bescheiden voor de herregistratie bij de RTS. Er vindt geen centrale registratie plaats zoals bij de KWIS.

Met collegiale groet,
Namens de Accreditatiecommissie,

Mevrouw dr. E.M. Van Cann, voorzitter

Sponsorscroll