Wat is de impact van MARPE op de weke delen van het middengezicht?

Wat is de impact van MARPE op de weke delen van het middengezicht?

Wat is de impact van MARPE op de weke delen van het middengezicht?

T. XI3, A. KAPETANOVIĆ1, L. KRIJT1, W. SIJMONS1, R. BRUGGINK2, F. BAAN2, S.J. BERGÉ3, R. NOVERRAZ1, J. SCHOLS1

1 Sectie Orthodontie en Craniofaciale Biologie, Afdeling Tandheelkunde, Radboud Universitair

Medisch Centrum, Nijmegen   

2 Radboudumc 3D Lab, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

3 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radboud Universitair Medisch Centrum,  Nijmegen

 

Introductie en doelstelling

MARPE is een non-chirurgische behandeling voor transversale maxillaire expansie bij volwassenen. Deze studie heeft het evalueren van de midfaciale veranderingen van de weke delen bij patiënten die werden behandeld met MARPE tot doel.

 

Materiaal en methoden

Een prospectieve klinische cohortstudie werd opgezet. 3D-gezichtsopnamen en intra-orale scans werden verkregen vóór expansie (T0), onmiddellijk na expansie (T1) en één jaar na expansie (T2). De 3D-beelden werden gesupponeerd en er werden twee 3D-distance maps gegenereerd om de veranderingen te meten: de onmiddellijke effecten (T0-T1) en overall effecten (T0-T2). Daarnaast werden veranderingen ter hoogte van de neusbasis en interpremolaarafstand gemeten.

 

Resultaten

29 patiënten (22 vrouwen, 7 mannen, gem. leeftijd 25,9 jaar) werden geïncludeerd. De weke delen van de neus, links van het filtrum, rechts van het filtrum en de tuberkel van de bovenlip vertoonden een statistisch significante anterieure verplaatsing van respectievelijk 0,30 mm, 0,93 mm, 0,74 mm en 0,81 mm (p<0,01) onmiddellijk na expansie (T0-T1). Deze veranderingen hielden aan als overall effect (T0-T2). De neusvleugelbreedte nam aanvankelijk toe met 1,59 mm en bleef nagenoeg constant na een jaar (-0,08 mm, p>0,99). De interpremolaarafstand nam gemiddeld met 4,58 mm toe en bleef stabiel (+0,06 mm, p>0,99). Er was geen significante correlatie tussen de toename in interpremolaarbreedte en neusvleugelbreedte (r=0,35, p=0,06).

 

Conclusie

MARPE is een effectieve behandeling om de maxilla te verbreden, waarbij slechts minimale en klinisch niet-significante noch relevante veranderingen in de weke weefsels van het middengezicht optreden.

 

Referenties

Krijt LL*, Kapetanović A*, Sijmons WJL, Bruggink R, Baan F, Bergé SJ, Noverraz RRM, Xi T, Schols JGJH. Clin Oral Investig. 2023,  https://doi.org/10.1007/s00784-023-05154-4

*contributed equally

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu