Trapdoorfracturen bij kinderen en volwassenen: een retrospectieve cohortstudie

Trapdoorfracturen bij kinderen en volwassenen: een retrospectieve cohortstudie

Trapdoorfracturen bij kinderen en volwassenen: een retrospectieve cohortstudie

M. WEVERS1, E.M. Strabbing1, M.A.J. Telleman2, O. Engin2, E.B. Wolvius1

1Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Erasmus MC, Rotterdam.

2Afdeling Oogheelkunde, Erasmus MC, Rotterdam

 

Introductie en doelstelling

Het tijdig signaleren van een orbitafractuur met inklemming van peri-orbitale weke delen is van wezenlijk belang voor een goede uitkomst. Het doel van de studie is het in kaart brengen van de patiëntenpopulatie die met een trapdoorfractuur operatief zijn behandeld, met focus op tijd tot behandeling en verschillen tussen volwassenen en kinderen.

 

Materiaal en methoden

In deze retrospectieve cohortstudie werden medische dossiers geraadpleegd van de patiënten die operatief zijn behandeld voor een trapdoorfractuur in het Erasmus MC tussen april 2012 en juni 2023. Hierbij werden de demografische gegevens, klinische en radiologische gegevens bij traumaopvang, alsmede informatie met betrekking tot de operatie en de lange termijn klinisch en orthoptische uitkomsten verzameld. Patiënten werden teruggezien voor controle 1 week, 3 maanden en 1 jaar na de ingreep.

 

Resultaten

Er werden 19 patiënten geïncludeerd, waarvan 13 kinderen en 9 volwassenen. Behoudens hypo-esthesie van de infra-orbitalis regio en type van reconstructief materiaal werden er geen statisch significante verschillen gevonden tussen de beide groepen. Ook waren er geen significante verschillen tussen vroeg (<3 dagen) en laat (>3 dagen) geopereerde patiënten.

 

Conclusie

Klinische en radiologische verschijnselen van patiënten met een trapdoorfractuur lijken niet afhankelijk van de leeftijd. Men dient op alle leeftijden beducht te zijn dat het niet onderkennen van de trapdoorfractuur tot een vertraagde diagnose kan leiden. Hoewel op korte termijn van invloed op motiliteit en functie van het oog, lijkt dit op lange termijn minder van belang voor de mate van belemmering in het dagelijks functioneren.

 

Referenties

  1. Hink EM, Wei LA, Durairaj VD. Clinical features and treatment of pediatric orbit fractures. In: Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery. Vol 30. Lippincott Williams and Wilkins; 2014:124-131. doi:10.1097/IOP.0000000000000026
  2. Jordan DR, Allen LH, White J, Harvey J, Pashby R, Esmaeli B. Intervention within days for some orbital floor fractures: The white- eyed blowout. Ophthal Plast Reconstr Surg. 1998;14(6):379-390. doi:10.1097/00002341-199811000-00001
  3. Takahashi Y, Sabundayo MS, Miyazaki H, Mito H, Kakizaki H. Orbital trapdoor fractures: Different clinical profiles between adult and paediatric patients. Br J Ophthalmol. 2018;102(7):885-891. doi:10.1136/bjophthalmol-2017-310890

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu