Relatie tussen het orale microbioom en het oraal plaveiselcelcarcinoom: voorlopige resultaten

Relatie tussen het orale microbioom en het oraal plaveiselcelcarcinoom: voorlopige resultaten

Relatie tussen het orale microbioom en het oraal plaveiselcelcarcinoom: voorlopige resultaten

E.R.C. HAGENS1, P.A.W.H. KESSLER1, P.H.M. SAVELKOUL2, E.M.J. SPEEL3, C. COPPEN4, L.A.A. VAASSEN1

1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

2 Afdeling Medische Microbiologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

3 Afdeling Pathologie, Maastricht Universitair Medisch Centrum, Maastricht

4 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen

 

Introductie en doelstelling

Tabak- en alcoholgebruik zijn bekende risicofactoren voor mondholtekanker. Echter ondanks een dalende trend in dit middelengebruik, stijgt het aantal mensen met deze diagnose.1 Het orale microbioom is ook gekoppeld aan maligniteiten elders in het lichaam, maar het is onduidelijk of het een risicofactor is voor mondholtekanker.2 Dit onderzoek beoogt de relatie tussen het orale microbioom en oraal plaveiselcelcarcinoom (OSCC) of premaligne aandoeningen te onderzoeken.

 

Materiaal en methoden

Deze case-control studie startte in 2022 in Maastricht UMC en Radboud UMC, met 153 geïncludeerde proefpersonen verdeeld in drie groepen: OSCC, premaligne afwijking en gezond mondslijmvlies. Monsters van wangspeeksel en pockets werden verzameld en geanalyseerd met PCR-profileringstechniek (ISpro) en Next Generation Sequencing (NGS). De incidentie van specifieke bacteriën in elke groep wordt geanalyseerd en verschillen in microbioomsamenstelling wordt onderzocht. Het beoogde inclusieaantal is 100 studiedeelnemers per groep, met verwachte afronding in 2024.

 

Resultaten
Op dit moment zijn 153 personen geïncludeerd: 105 gezonde personen, 11 met premaligne afwijkingen, en 37 met OSCC. Prevotella nigrescens was het meest voorkomende micro-organisme in de pockets van OSCC-patiënten, terwijl Streptococcus mitis dominant was in speeksel. Bij zowel de gezonde en als premaligne groep waren Prevotella intermedia/pallens (99.786) en Streptococcus mitis (53.764) respectievelijk prominent. Er zijn nog niet genoeg inclusies om de volledige microbioomsamenstelling tussen deze groepen te analyseren.

 

Conclusie
Er lijkt een verschil te zijn in de incidentie van verschillende micro-organismen tussen patiënten met en zonder OSCC. Dit onderzoek vormt de eerste stap naar de ontwikkeling van een diagnosticum voor het identificeren van personen met een verhoogd risico op mondholtekanker.

 

Referenties

Tran Q, Maddineni S, Arnaud EH, Divi V, Megwalu U, Topf MC, Sunwoo JB. Oral cavity cancer in young, non-smoking, and non-drinking patients: a contemporary review. Crit Rev Oncol Hematol. 2023 Aug 24:104112.

Irfan M, Delgado RZR, Frias-Lopez J. The Oral Microbiome and Cancer. Front Immunol. 2020 Oct 23;11:591088.

 

Subsidieverstrekker

Dit onderzoeksproject wordt gefinancierd door Het Academische Alliantie Fonds (AAF).

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu