Niet-rokers en niet-drinkers behandeld voor mondkanker krijgen meer tweede primaire tumoren

Niet-rokers en niet-drinkers behandeld voor mondkanker krijgen meer tweede primaire tumoren

Niet-rokers en niet-drinkers behandeld voor mondkanker krijgen meer tweede primaire tumoren

P. VAN DER AA1, M.J.H. WITJES1, B. VAN DER VEGT2, E. SCHUURING2, G. DE BOCK3, S.A.H.J. DE VISSCHER1

1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

2 Afdeling Pathologie en Medische Biologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

3 Afdeling Epidemiologie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

 

Introductie en doel

Het plaveiselcelcarcinoom in de mond (OSCC) is geassocieerd met de risicofactoren tabak- en alcoholgebruik. Maar een substantiële subgroep patiënten met OSCC rookt of drinkt helemaal niet en het is onduidelijk of deze groep anders benaderd moet worden. Deze studie onderzocht verschillen in patiëntkarakteristieken, tumorkarakteristieken en behandelingsuitkomsten tussen rokende en/of drinkende patiënten (SDs) en niet-rokende, niet-drinkende patiënten (NSNDs) met een OSCC.

 

Methode

Prospectieve cohortstudie die gebruik maakt van OncoLifeS. In totaal zijn 185 patiënten geanalyseerd in 2015-2022. Deze patiënten zijn allemaal chirurgisch behandeld voor een primair OSCC (stage I-IV) in het UMCG. Primaire en secundaire uitkomstmaten waren recidieven (LRR), tweede primaire tumoren (SPT’s), overleving (OS) en ziektespecifieke overleving (DSS). T-test en Chi2 test werden gebruikt voor de beschrijvende statistiek. Univariabele en multivariabele survivalanalyses zijn uitgevoerd voor alle uitkomstmaten.

 

Resultaten

Van de 185 patiënten waren 60 patiënten NSNDs (32.4%). Vergeleken met de SDs waren de NSNDs ouder (68 vs. 64 jaar), vaker vrouw (V:M 2:1), hadden zij vaker een tongtumor (68.3% vs. 46.4%) en zelden een mondbodemtumor (1.7% vs. 20.0%). Bij de histopathologische kenmerken en behandelwijze werd geen verschil gevonden. NSNDs hadden vergelijkbare LRR, OS en DSS. Wel hadden NSNDs een bijna 4 keer hoger risico op het krijgen van tweede primaire tumoren in een multivariabele analyse ((a)HR 3.79, 1.25-11.44, p = 0.02).

 

Conclusie

NSNDs zijn distinctieve subgroep binnen OSCC. Deze groep heeft een hogere kans op het krijgen van SPT’s waarbij onduidelijk is wat hiervan de oorzaak is aangezien de ‘field cancerization’ afwezig is.

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu