Myogene orofaciale pijn (MOFP) en somato – sensorische tinnitus; de rol van het Discomalleolaire Ligament nader belicht

Myogene orofaciale pijn (MOFP) en somato – sensorische tinnitus; de rol van het Discomalleolaire Ligament nader belicht

Myogene orofaciale pijn (MOFP) en somato – sensorische tinnitus; de rol van het Discomalleolaire Ligament nader belicht

N.M. TIMMENGA1, P. KOOLE1, R. KOOLE1, R. VAN WEISSENBRUCH2

1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

2 Afdeling Keel-Neus-Oorheelkunde, Wilhelmina Ziekenhuis, Assen

 

Introductie

MOFP en somatosensorische tinnitus komt voor bij hypertonie van kauwspieren. In de literatuur wordt de relatie tussen het sensomotorische en auditieve systeem als mogelijke oorzaak voor het ontstaan van somatosensorische tinnitus beschreven; het Discomalleolaire Ligament  wordt eveneens genoemd in relatie met deze sensatie.

 

Materiaal en methode 

890 patiënten met  MOFP werden middels een gestandaardiseerde vragenlijst geanalyseerd. Bij 449  patiënten met MOFP (man : vrouw = 1 : 3) werd ook somatosensorische tinnitus gerapporteerd. De follow-up betrof uiteindelijk 322 patiënten.

 

Therapie

Pijnbehandeling bij 862 patiënten was gericht op reductie van verhoogde spierspanning, en bestond uit vervaardigen van een opbeetspalk in de onderkaak, toepassen van low frequency transcutane electro neuro stimulatie (TENS) gelijktijdig met warmteapplicatie op aangedane spieren.

 

Resultaten

Na 6 maanden werd bij 269 van de 322 patiënten, een substantiële pijnreductie van 50% -100%, waargenomen. Opmerkelijk was de reductie of zelfs volledige resolutie van de tinnitus, na pijnreductie.

 

Conclusie

Behandeling van MOPF zou primair gericht moeten zijn op reductie van de spierspanning. Secundair kan hierdoor vermindering van de somatosensorische tinnitus worden verkregen.

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu