MKA-Talk: Niet-invasieve diagnostische testen bij orale leukoplakie

MKA-Talk: Niet-invasieve diagnostische testen bij orale leukoplakie

MKA-Talk: Niet-invasieve diagnostische testen bij orale leukoplakie

E.R. BROUNS.1, J.B. POELL2, L.J. WILS1, L. PEFEROEN1, I. EVREN1, J.G.A.M. DE VISSCHER1, E.H. VAN DER MEIJ1, E. BLOEMENA1, R.H. BRAKENHOFF2

1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie en Orale Pathologie, Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

2 Afdeling Keel-, Neus- en Oorheelkunde-hoofd-halschirurgie, Amsterdam UMC, locatie Vrije Universiteit Amsterdam, Amsterdam

 

Samenvatting MKA-talk

Een orale leukoplakie is een witte verandering van het mondslijmvlies, die klinisch en histopathologisch niet als een andere witte afwijking kan worden gediagnosticeerd. De kans op maligne ontaarding bedraagt ongeveer 5% per jaar en de belangrijkste voorspeller hiervan is de aanwezigheid van dysplasie.1 De belangrijkste problemen m.b.t. de behandeling van orale leukoplakie zijn: 1) de risicobeoordeling op maligne transformatie, 2) niet elke laesie kan, meestal vanwege de uitgebreidheid, worden verwijderd, 3) het hoge recidiefpercentage na verwijdering van de leukoplakie en 4) verwijdering van een leukoplakie doet de kans op maligne-ontaarding niet afnemen. Het laatste wordt mogelijk veroorzaakt door genetische veranderingen in niet zichtbare afwijkingen van het mondslijmvlies. Recent is een niet-invasieve genetische assay ontwikkeld, waarbij gebruik wordt gemaakt van next-generation sequencing.2 Laesies worden geborsteld en op de verkregen cellen kunnen genetische veranderingen worden gedetecteerd.

 

In het Amsterdam UMC is onlangs gestart met de OralScreen studie. Het doel is het in kaart brengen van genetische veranderingen van het gehele mondlijmvlies bij patiënten met leukoplakie, het monitoren van de behandeling en het vastleggen van de genetische progressie van de laesies in de loop van de tijd. In deze presentatie zullen de achtergronden van het onderzoek en de eerste resultaten worden besproken.

 

Referenties

  1. Evren I., Brouns E.R., Wils L.J., Poell J.B., Peeters C.F.W., Brakenhoff R.H., et al. Annual malignant transformation rate of oral leukoplakia remains consistent: A long-term follow-up study. Oral oncology. 2020;110:105014.
  2. Poell J.B., Wils L.J., Brink A., Dietrich R, Krieg C., Velleuer E., et al. Oral cancer prediction by noninvasive genetic screening. Int J Cancer. 2023 Jan 15;152(2):227-238. doi: 10.1002/ijc.34277. Epub 2022 Sep 18.

 

Subsidieverstrekkers

KWF-stichting en Hamarth fonds.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu