Maxilla augmentatie met schedelbot: immediaat of gefaseerd implanteren

Maxilla augmentatie met schedelbot: immediaat of gefaseerd implanteren

Maxilla augmentatie met schedelbot: immediaat of gefaseerd implanteren

F. KONIK1, T.F. PUTTERS2, G.M. RAGHOEBAR3, A. VISSINK3, K. DELLI3, J. SCHORTINGHUIS1

1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Treant, Emmen-Stadskanaal,

2 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, MKA-Groep, Middelburg

3 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Universitair Medisch Centrum Groningen, Groningen

 

Introductie

Om in de sterk geatrofieerde maxilla implantaten te plaatsen is eerst een botaugmentatie noodzakelijk. Sinds 2010 gebruiken wij schedelbot om de maxilla op te bouwen.1 Implantaten werden direct ten tijde van de opbouw geplaatst (immediaat)2, of na 4 maanden (gefaseerd). Het doel van deze retrospectieve studie was het meten van peri-implantair botverlies, implantaatverlies en beïnvloedende factoren.

 

Methode

Bij alle patiënten die vanaf 2010 werden behandeld, werden patiëntgerelateerde factoren (leeftijd, geslacht, roken, medicijngebruik), chirurgische factoren (immediate of gefaseerde implantatie, locatie van het implantaat) en radiologische follow-up (peri-implantair botverlies, implantaatverlies) gescoord. Er werd een statistische analyse met Generalized Estimated Equations (GEE) uitgevoerd om factoren te vinden die invloed hebben op de uitkomst.

 

Resultaten

Bij 111 patiënten (47 man; 64 vrouw) werden in totaal 508 implantaten geplaatst. De gemiddelde follow-up was 4,6±2,3 jaar (SD). Het gemiddelde peri-implantair botverlies bij 26 patiënten waarbij gefaseerd werd geïmplanteerd, was 0,34±0,73 mm en bij 85 patiënten waarbij immediaat was geïmplanteerd, was dit 0,57±0,88 mm SD (p<0,001). Het implantaatsucces was 99% in de gefaseerde groep en 92% in de immediaat geïmplanteerde groep. Leeftijd, roken, status van de onderkaak (edentaat/gedeeltelijk edentaat) en locatie van het implantaat hadden geen invloed op het botverlies.

 

Discussie

Het verschil in botverlies tussen de groepen was klinisch niet relevant. Het percentage implantaatverlies kan vertekend zijn omdat de immediate groep een langere follow-up had.

 

Conclusie

Immediaat of gefaseerd implanteren bij een opbouw van de maxilla met schedelbot lijken beide goede opties te zijn.

 

Referenties

  1. Schortinghuis J, Putters TF, Raghoebar GM. Safe harvesting of outer table parietal bone grafts using an oscillating saw and a bone scraper: a refinement of technique for harvesting cortical and “cancellous”-like calvarial bone. J Oral Maxillofac Surg. 2012;70:963-965
  2. Putters T, Raghoebar GM, Klein-Nulend J, Vissink A, Schortinghuis J. Immediate dental implant placement in calvarial bone grafts to rehabilitate the severely resorbed edentulous maxilla. A prospective pilot study. J Cranio Maxillo Fac Surg 2018;47:23-28

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu