Leidinggeven of stuurmanskunst – zingeving als stuwende motor

Leidinggeven of stuurmanskunst – zingeving als stuwende motor

Leidinggeven of stuurmanskunst – zingeving als stuwende motor

Inspiratie en zingeving staan centraal, voornamelijk nadruk op verbindende kernwaarden en eigen manie van “zijn” en leidinggeven.

In opleidingen en lezingen vertrekt An Verlinde vanuit waardegedreven leiderschap/stuurmanskunst, waarin inspiratie en zingeving centraal staan.
Er wordt gebruikgemaakt van methodieken: o.a. Wiel van Verlinde, eclectische toepassingen van MBTI, Enneagram….telkens voor specifieke situaties en personen.
An Verlinde verlaat het forum van academische lezingen, maar gaat wel in interactie met de deelnemers, hierbij gebruikmakend van de vele eigen ervaringen in openheid en kwetsbaarheid.
Eenvoudige opdrachten in een positieve sfeer zorgen voor mentaliseren, reflectie en verbinding.
Na afloop treden vele deelnemers nog in verbinding met elkaar en ontwikkelen zo een nieuwe manier van kijken en ook van het beleven van waardevol samen(werken) spelen.
Het (her)ontdekken van eigen verbindende kernwaarden zorgt meestal voor een duurzame en zinvolle levensinvulling; persoonlijk en professioneel.
De lezing/opleiding wordt afgesloten met respectvolle en positieve aandacht naar elkaar.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu