Lange termijn esthetische uitkomsten van verschillende behandelingen voor nontuberculeuze mycobacteriële cervicofaciale lymfadenitis bij kinderen

Lange termijn esthetische uitkomsten van verschillende behandelingen voor nontuberculeuze mycobacteriële cervicofaciale lymfadenitis bij kinderen

Lange termijn esthetische uitkomsten van verschillende behandelingen voor nontuberculeuze mycobacteriële cervicofaciale lymfadenitis bij kinderen

S.H. WILLEMSE1, JA. LINDEBOOM 1,2, L.H.E. KARSSEMAKERS 1,3, M.A.E.M. OOMENS4, W.H. SCHREUDER1,3, J. DE LANGE1

1Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Amsterdam UMC, locatie AMC, Amsterdam en Academisch Centrum Tandheelkunde Amsterdam, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam

2Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Amstelland Ziekenhuis, Amstelveen 3Afdeling Hoofd-Hals Oncologie en Chirurgie, Nederlands Kanker Instituut/Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Amsterdam

4 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Rijnstate Ziekenhuis, Arnhem

 

Introductie en doelstelling

Nontuberculeuze mycobacteriële (NTM) cervicofaciale lymfadenitis is een zeldzame infectie die vrijwel exclusief bij kinderen (meestal 0-5 jaar) voorkomt. Deze infectie kan ontsierende littekens in het hoofdhalsgebied veroorzaken. Het doel van deze studie was om de lange termijn esthetische uitkomsten van verschillende behandelingen voor NTM cervicofaciale lymfadenitis te evalueren. Deze uitkomsten kunnen helpen bij gedeelde besluitvorming met ouders en vertegenwoordigers van deze patiënten.

 

Materiaal en methoden

Het betreft een prospectieve cohortstudie met patiënten die >10 jaar geleden behandeld zijn voor een microbiologisch bewezen NTM cervicofaciale lymfadenitis op de afdeling MKA-chirurgie van het Amsterdam UMC. Er werden gestandaardiseerde lichtfoto’s van de littekens gemaakt en deze werden beoordeeld door zowel de deelnemers als door vijf onafhankelijke beoordelaars met de ‘Revised and Weighted Patient Scar Assessment Scale (POSAS)’.

 

Resultaten

De gemiddelde leeftijd van de 92 deelnemers bij presentatie is 3.9 jaar en de gemiddelde follow-up duur 15.24 jaar. Initiële behandelingen waren chirurgische verwijdering van het geïnfecteerde lymfeklierweefsel (n=53), antibiotische behandeling (n=29) en een afwachtend beleid (n=10). Uit de intention-to-treat analyse bleken de esthetische uitkomsten significant beter bij chirurgie vergeleken met niet-chirurgische behandeling. Er was een significant verschil in patiënt scores op het domein ‘dikte’ van het litteken en bij de beoordelaar scores op de domeinen ‘dikte’, ‘oppervlakte’, ‘algemene indruk’ en de totale scores van de verschillende domeinen.

 

Conclusie

Chirurgische behandeling is geassocieerd met een betere esthetische uitkomst van NTM cervicofaciale lymfadenitis op de lange termijn.

 

 

 

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu