De invloed van Le Fort I verplaatsing op spraak bij patiënten met schisis

De invloed van Le Fort I verplaatsing op spraak bij patiënten met schisis

De invloed van Le Fort I verplaatsing op spraak bij patiënten met schisis

A.R. BOUTER, M. HAJ, H.G. POLDERMANS, E.B. WOLVIUS

Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Erasmus Medisch Centrum/Sophia Kinderziekenhuis, Rotterdam

 

Introductie

De voorwaartse verplaatsing van de maxilla middels een Le Fort I osteotomie (LFI) of distractie osteogenese (DO) bij schisispatiënten kan leiden tot een verslechtering van de spraak. Het doel van deze studie was om spraakveranderingen na deze ingreep bij schisispatiënten in kaart te brengen.

 

Methode

In een prospectieve cohortstudie werden alle schisispatiënten die een maxillaire voorwaartse verplaatsing (LFI/DO) ondergingen in het Erasmus MC tussen 2014 en 2020 geïncludeerd. Er werd gestandaardiseerd logopedisch onderzoek verricht 1 maand pre- en 9 maanden postoperatief. De primaire uitkomstmaten waren de verstaanbaarheid, nasaliteit, de aanwezigheid van articulatiestoornissen en patiëntgerapporteerde spraakuitkomsten. Als secundaire uitkomsten werden de aanwezigheid van velopharyngeale insufficiëntie, effect van de grootte van de ventrale verplaatsing en het gebruik van DO geëvalueerd.

 

Resultaten

Het cohort bestond uit 18 schisispatiënten die een LFI/DO-verplaatsing ondergingen (gemiddelde leeftijd 20,1 jaar). Vier patiënten (22%) ondergingen een DO van de maxilla met een gemiddelde voorwaartse verplaatsing van 9,0mm (8,0 – 10,0; SD1,2). Veertien patiënten ondergingen een klassieke LFI osteotomie met een gemiddelde voorwaartse verplaatsing van 3,8mm (2,0 – 5,0; SD 0,9). Er werden geen significante verschillen gevonden in verstaanbaarheid, nasaliteit, articulatiestoornissen en velopharyngeale insufficiëntie pre- en postoperatief. Patiënten rapporteerden ook geen spraakveranderingen.  De grootte van de voorwaartse verplaatsing was niet gecorreleerd aan (een toename van) spraakproblemen.

 

Conclusie

Deze studie geeft aan dat een voorwaartse verplaatsing van de maxilla door middel van een LFI osteotomie of DO, ongeacht de grootte van deze verplaatsing, geen effect lijkt te hebben op de spraak van schisispatiënten. Perioperatieve logopedische evaluatie wordt aangeraden om individuele spraakproblemen vroegtijdig te kunnen signaleren.

Zoeken binnen de hele website.

Open/Sluit
Snel menu