Maar dokter, dat staat toch in uw systeem?

Terwijl je buiten het ziekenhuis al lang en breed kunt appen, realtime video’s mag uitwisselen en tikkies kunt verzenden, grossiert de zorg nog in faxen, logge systemen en hangen IT-verbindingen soms houtje-touwtje aan elkaar. Hoe kunnen we leren van andere industrieën die deze digitale transformatie reeds hebben ondergaan en wat is hier voor nodig?

Digitaal groeimodel van de mandibula

Dit promotietraject is onderdeel van de onderzoeksgroep MAGIC Amsterdam, een acroniem voor Mandibular Anatomy & Growth Interdisciplinary Consortium. Deze onderzoeksgroep heeft als doel om de driedimensionale groei en ontwikkeling van de onderkaak in beeld te brengen en het resulterende groeimodel toe te passen voor klinische en forensische doeleinden. Het groeimodel biedt namelijk referentiedata waarbij groeiafwijkingen […]

Hoe maak ik mijn praktijk toekomst 3D-bestendig?

Tijdens deze presentatie zal Vito van Dal ingaan op de toegevoegde waarde van 3D-beeldvorming en 3D-technieken in de klinische praktijk. Daarbij zal hij ook enkele praktische voorbeelden bespreken en verder ingaan op hoe u uw eigen praktijk in de toekomst 3D-bestendig kan maken. Waar zou u kunnen beginnen en hoe zou uw praktijk er in […]

Mensgerichte en datagedreven gezondheidszorg – geautomatiseerde medische notitie

Artificial Intelligence en in het bijzonder ‘Generative AI’ en ‘Large Language Models’ zoals ChatGPT zijn heel veel in het nieuws. Door inzet van deze technologie is het nu mogelijk om een anamnese gecodeerd vast te leggen in een kwestie van seconden. Met niet alleen tijdswinst als gevolg, maar ook een verhoging van datakwaliteit en meer […]

Beeldvorming bij aangezichtstrauma – Back tot the future!?

Computertomografie (CT) en Cone Beam Computed Tomography (CBCT) zijn de hoeksteen voor de diagnostiek van aangezichtsfracturen. De beoordeling van patiënten op de spoedeisende hulp die verdacht worden van een aangezichtsfractuur wordt verricht door zowel MKA-chirurgen, SEH-arts, traumachirurgen of diens arts-assistent. Recent onderzoek laat zien dat klinische beslisregels gebruikt kunnen worden om radiodiagnostische beeldvorming veilig achterwege […]

Leiderschap in een moderne militaire organisatie: Hoe om te gaan met een voortdurend en snel veranderende wereld

Traditioneel leidinggeven in een militaire organisatie betekent veelal een top-down lineair stap-voor-stap besluitvormingsproces door de commandant. Echter, de context waarin militaire operaties plaatsvinden, is steeds veelzijdiger, complexer en dynamischer geworden. Perspectieven en interpretaties kunnen dan ook per persoon per tijdstip variëren. Meerdere expertisen zijn nodig om tot een weloverwogen besluit te komen. Hoe zorg je […]

Leidinggeven of stuurmanskunst – zingeving als stuwende motor

Inspiratie en zingeving staan centraal, voornamelijk nadruk op verbindende kernwaarden en eigen manie van “zijn” en leidinggeven. In opleidingen en lezingen vertrekt An Verlinde vanuit waardegedreven leiderschap/stuurmanskunst, waarin inspiratie en zingeving centraal staan. Er wordt gebruikgemaakt van methodieken: o.a. Wiel van Verlinde, eclectische toepassingen van MBTI, Enneagram….telkens voor specifieke situaties en personen. An Verlinde verlaat […]

De professional in the lead

De gezondheidszorg staat in het brandpunt van de belangstelling maar veel aandacht gaat uit naar de problemen: te weinig personeel, te weinig geld, te lange wachtlijsten. Maar eigenlijk beleeft de geneeskunde tegenwoordig de grootste successen aller tijden waarbij we talloze ernstige aandoeningen met een grote impact op het leven van onze patiënten nu succesvol kunnen […]

Vastleggen van de oriëntatie van het resectiespecimen met behulp van 3d- beeldvorming, een haalbaarheidsstudie

J.G. VAN RIJSSEL, M.P.L. ZOULFI KHATIRI, J. VERBURG, E.A. DIK  Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Radboud Universitair Medisch Centrum, Nijmegen Doelstelling van het onderzoek Optimaliseren van het vastleggen van de oriëntatie van het resectiespecimen met behulp van 3D-beeldvorming om eventuele adjuvante behandeling (reresectie/postoperatieve radiotherapie) gerichter uit te kunnen voeren en om de communicatie tussen de […]

Automatische segmentatie van de mandibula met nnU-Net voor de virtuele planning van orthognatische chirurgie

H.G.A. VAN DER POL 1,2, B.M.W. CORNELISSEN1,2, R. SU3, T. VAN WALSUM2,3, E.B. WOLVIUS1,2  1 Afdeling Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 2 Smart Surgery Lab, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam 3 Afdeling Radiologie en Nucleaire Geneeskunde, Erasmus Medisch Centrum, Rotterdam Introductie en doelstelling Driedimensionale (3D) virtuele chirurgische planning voor orthognathische chirurgie wordt momenteel […]