Nederlandse Vereniging voor Mondziekten, Kaak- en Aangezichtschirurgie

2 kaakchirurgen allround en 2 kaakchirurgen, hoofd-hals oncoloog

Functie

Ziekenhuis: 
Medisch Spectrum Twente en Ziekenhuisgroep Twente
Plaats: 
Enschede, Almelo, Hardenberg
Vacature per: 
woensdag, 1 juli, 2020
Aandachtsgebied: 
allround MKA-chirurgie en hoofd-hals oncologie
Reden vacature: 
vervanging en uitbreiding

Arbeidsvoorwaarden

Functieomschrijving: 

De maatschap Kaakchirurgie Oost-Nederland (KON) zoekt op korte, middellange en lange termijn: 

2 kaakchirurgen allround en 2 kaakchirurgen, hoofd-hals oncoloog.

Het vak wordt in de volle breedte uitgeoefend met als speerpunten hoofd-hals oncologie, traumatologie, orthognatische chirurgie, schisis, implantologie, OSA en onderwijs. Met name de hoofd-hals oncologie, als preferent centrum van het UMC Utrecht, en de uitgebreide/complexe traumatologie van het aangezicht zijn als topklinisch referente zorg te benoemen.

De praktijk wordt uitgeoefend door 5 kaakchirurgen, aangevuld met waarnemers. Er is thans behoefte zowel aan vervanging als aan uitbreiding tot 8,0 FTE. De huidige kaakchirurgen van KON waarborgen de kwaliteit en continuïteit van de meer complexe MKA-chirurgische zorg door 2 chirurgen per specialisatie in te zetten (differentiatie binnen de MKA-chirurgie).

Ook binnen de multidisciplinaire setting zoals schisis en de hoofd-hals oncologie wordt voldaan aan landelijk geldende eisen waardoor ons vakgebied op hoog niveau kan worden uitgevoerd. 

Daarnaast worden natuurlijk de meer algemene MKA-chirurgische behandelingen uitgevoerd.

Er is voldoende ruimte om de doorontwikkeling van het vakgebied vorm te geven zoals zorginnovatie (3D-planning in de orthognatische chirurgie, de reconstructieve chirurgie en de hoofd-hals oncologie) en behandelingen onder sedatie in poliklinische setting.

Beide ziekenhuizen hebben als beleid de patiëntenzorg te laten ondersteunen door opleiding en wetenschappelijk onderzoek. Er bestaat nauwe samenwerking met de Technische Universiteit Twente.

 

Profiel

Dubbele kwalificatie (arts/tandarts). 

Ook collegae in opleiding nodigen wij van harte uit om te solliciteren.

 

Wij verwachten van de kandidaat

  • Mede zorg te dragen in de continuïteit van de MKA-chirurgie in de breedste zin van het woord. Zowel op het vlak van de hoog volume laag complexe zorg (dentoalveolaire chirurgie – traumatologie) als de zorg voor de laag volume hoog complexe MKA-chirurgische zorg. Ondersteuning is gewenst ten aanzien van de implantologie, de orthognatische chirurgie, schisischirurgie en de aangezichtstraumatologie.
  • Actief begeleiden en superviseren van coassistenten.
  • Het participeren in multidisciplinaire werkgroepen en samenwerkingsverbanden.
  • Participeren in de multidisciplinaire opvang van traumatologie patienten.
  • Bij interesse en gebleken geschiktheid op termijn participeren in bestuur en beleid van de MKA-chirurgische praktijkvoering.

 

Sfeer in het team

Jong team in opbouw – open vizier.

 

De vacature beoogt zowel het aanstellen van generalisten in de MKA-chirurgie met de ambitie om complexe MKA-chirurgische vraagstukken binnen de regionale context het hoofd te willen bieden als een kaakchirurg, hoofd-hals oncoloog. Alle differentiaties binnen de algemene MKA-chirurgie behoren daarbij tot de mogelijkheden om verder uitgediept te worden. Echter, het uitvoeren van het vak dient sterk in teamverband te worden uitgevoerd. Daarmee dient de sollicitant gericht te zijn op samenwerking en een teamplayer mentaliteit te hebben.

Een assessment kan deel uitmaken van de sollicitatieprocedure.

Solliciteren

Schriftelijke sollicitatie met cv richten aan: 

Uw sollicitatie met een Curriculum Vitae kunt u richten aan de heer L.J. Wagenaar en indienen via: www.werkenbijmst.nl/vacatures.

 

Inlichtingen bij: 
Kaakchirurgen: R. Horsthuis (06 17 90 20 61), H. van Goor (06 51 74 16 69), A. Ettema (06 41 99 30 36) of bij L.J. Wagenaar, cardioloog, voorzitter Benoemingsadviescommissie (053 487 20 00).
Website: 
www.werkenbijmst.nl/vacatures
Reageren voor: 
woensdag, 1 juli, 2020

Sponsoren SSKMKA